Månadens Bok.

Nu: 199:- Ord. 229:-

Gäller 21/10 - 20/11

Kistbyggarna

Morgan Larsson


𝑆𝑎𝑚𝑢𝑒𝑙 𝑀𝑖𝑙𝑙𝑒𝑟 ℎ𝑜̈𝑗𝑑𝑒 𝑠𝑖𝑡𝑡 𝑐ℎ𝑎𝑚𝑝𝑎𝑔𝑛𝑒𝑔𝑙𝑎𝑠.

”𝑆𝑘𝑎̊𝑙, 𝑘𝑎̈𝑟𝑎 𝑘𝑖𝑠𝑡𝑏𝑦𝑔𝑔𝑎𝑟𝑒! 𝑉𝑎̈𝑙𝑘𝑜𝑚𝑛𝑎 𝑡𝑖𝑙𝑙 𝐿𝑜̈𝑣𝑒𝑛𝑠𝑜̈.”

𝐷𝑒𝑙𝑡𝑎𝑔𝑎𝑟𝑛𝑎 𝑠𝑎̊𝑔 𝑠𝑖𝑔 𝑜𝑚𝑘𝑟𝑖𝑛𝑔. 𝑉𝑎𝑑 𝑑𝑒 𝑎̈𝑛 𝑣𝑎̈𝑛𝑡𝑎𝑡 𝑠𝑖𝑔 𝑠𝑎̊ 𝑣𝑎𝑟 𝑑𝑒𝑡 𝑖𝑛𝑡𝑒 𝑎𝑡𝑡 𝑚𝑜̈𝑡𝑎𝑠 𝑎𝑣 𝑒𝑛 𝑠𝑎̊𝑑𝑎𝑛 𝑔𝑟𝑜̈𝑛𝑠𝑘𝑎𝑛𝑑𝑒 𝑖𝑑𝑦𝑙𝑙, 𝑜𝑐ℎ 𝑐ℎ𝑎𝑚𝑝𝑎𝑔𝑛𝑒.

”𝐴𝑡𝑡 𝑠𝑛𝑖𝑐𝑘𝑟𝑎 𝑠𝑖𝑛 𝑒𝑔𝑒𝑛 𝑘𝑖𝑠𝑡𝑎 𝑘𝑎𝑛 𝑣𝑒𝑟𝑘𝑎 𝑠𝑜𝑚 𝑑𝑒𝑡 𝑑𝑒𝑝𝑝𝑖𝑔𝑎𝑠𝑡𝑒 𝑚𝑎𝑛 𝑘𝑎𝑛 𝑡𝑎 𝑠𝑖𝑔 𝑓𝑜̈𝑟”, 𝑓𝑜𝑟𝑡𝑠𝑎𝑡𝑡𝑒 𝑘𝑢𝑟𝑠𝑙𝑒𝑑𝑎𝑟𝑒𝑛. ”𝑀𝑒𝑛 𝑑𝑒𝑡 𝑎̈𝑟 𝑓𝑎𝑘𝑡𝑖𝑠𝑘𝑡 𝑡𝑣𝑎̈𝑟𝑡𝑜𝑚. 𝐻𝑎𝑚𝑚𝑎𝑟𝑠𝑙𝑎𝑔𝑒𝑛 𝑘𝑜𝑚𝑚𝑒𝑟 𝑜ℎ𝑗𝑎̈𝑙𝑝𝑙𝑖𝑔𝑡 𝑎𝑡𝑡 𝑖𝑛𝑠𝑝𝑖𝑟𝑒𝑟𝑎 𝑡𝑖𝑙𝑙 𝑎𝑡𝑡 𝑔𝑜̈𝑟𝑎 𝑑𝑒𝑡 𝑚𝑎𝑛 𝑖𝑛𝑛𝑒𝑟𝑠𝑡 𝑣𝑖𝑙𝑙 𝑖𝑛𝑛𝑎𝑛 𝑑𝑒𝑡 𝑎̈𝑟 𝑓𝑜̈𝑟𝑠𝑒𝑛𝑡.” 𝐻𝑎𝑛 𝑠𝑣𝑒𝑝𝑡𝑒 𝑖 𝑠𝑖𝑔 𝑑𝑒𝑛 𝑠𝑘𝑢𝑚𝑚𝑎𝑛𝑑𝑒 𝑑𝑟𝑦𝑐𝑘𝑒𝑛. ”𝑁𝑗𝑢𝑡 𝑖𝑛𝑛𝑎𝑛 𝑑𝑒𝑡 𝑡𝑎𝑟 𝑠𝑙𝑢𝑡, 𝑑𝑒𝑡 𝑎̈𝑟 𝑣𝑎𝑑 𝑘𝑖𝑠𝑡𝑏𝑦𝑔𝑔𝑎𝑛𝑑𝑒 ℎ𝑎𝑛𝑑𝑙𝑎𝑟 𝑜𝑚.”

”Kistbyggarna av Morgan Larsson är en varm och humoristisk roman om en grupp människor som när de påminns om döden tvingas fråga sig själva vad de egentligen lever för.

Månadens Pocketbok.

Nu: 59:- Ord. 89:-

Gäller 21/10 - 20/11

Svarta Näckrosor

Michel Mussi

𝑇𝑢𝑟𝑖𝑠𝑡𝑒𝑟 𝑓𝑙𝑜𝑐𝑘𝑎𝑠 𝑖 𝑀𝑜𝑛𝑒𝑡𝑠 𝑐ℎ𝑎𝑟𝑚𝑖𝑔𝑎 𝑏𝑦 𝐺𝑖𝑣𝑒𝑟𝑛𝑦, 𝑚𝑒𝑛 𝑛𝑎̈𝑟 𝑘𝑣𝑖𝑛𝑛𝑜𝑘𝑎𝑟𝑙𝑒𝑛 𝐽𝑒́𝑟𝑜̂𝑚𝑒 𝑀𝑜𝑟𝑣𝑎𝑙 ℎ𝑖𝑡𝑡𝑎𝑠 𝑑𝑜̈𝑑 𝑠𝑝𝑟𝑖𝑐𝑘𝑒𝑟 𝑚𝑒𝑑 𝑒𝑛𝑠 𝑖𝑑𝑦𝑙𝑙𝑒𝑛. 𝐼 ℎ𝑎𝑛𝑠 𝑓𝑖𝑐𝑘𝑎 𝑎̊𝑡𝑒𝑟𝑓𝑖𝑛𝑛𝑠 𝑒𝑡𝑡 𝑣𝑦𝑘𝑜𝑟𝑡 𝑎𝑣 𝑀𝑜𝑛𝑒𝑡𝑠 𝑁𝑎̈𝑐𝑘𝑟𝑜𝑠𝑜𝑟 𝑚𝑒𝑑 𝑜𝑟𝑑𝑒𝑛: "𝐸𝑙𝑣𝑎 𝑎̊𝑟. 𝐺𝑟𝑎𝑡𝑡𝑖𝑠 𝑝𝑎̊ 𝑓𝑜̈𝑑𝑒𝑙𝑠𝑒𝑑𝑎𝑔𝑒𝑛." 𝑇𝑟𝑒 𝑘𝑣𝑖𝑛𝑛𝑜𝑟 𝑎̈𝑟 𝑖𝑛𝑣𝑜𝑙𝑣𝑒𝑟𝑎𝑑𝑒: 𝑒𝑛 𝑢𝑛𝑔 𝑘𝑜𝑛𝑠𝑡𝑛𝑎̈𝑟𝑙𝑖𝑔𝑡 𝑙𝑜𝑣𝑎𝑛𝑑𝑒 𝑓𝑙𝑖𝑐𝑘𝑎, 𝑒𝑛 𝑏𝑦𝑠𝑘𝑜𝑙𝑒𝑙𝑎̈𝑟𝑎𝑟𝑒 𝑜𝑐ℎ 𝑒𝑛 𝑎̈𝑛𝑘𝑎. 𝐴𝑙𝑙𝑎 𝑡𝑟𝑒 𝑏𝑎̈𝑟 𝑝𝑎̊ 𝑒𝑛 ℎ𝑒𝑚𝑙𝑖𝑔ℎ𝑒𝑡. 𝑂𝑐ℎ 𝑎𝑙𝑙𝑎 𝑡𝑟𝑒 𝑠𝑜̈𝑘𝑒𝑟 𝑒𝑓𝑡𝑒𝑟 𝑒𝑛 𝑣𝑎̈𝑔 𝑢𝑡.

Alltid hos oss!
Köp 4 pocket - Betala för 3!

FÖLJ OSS PÅ FACEBOOK

  • Åmåls Bokhandels facebooksida

© 2019 by Åmåls Bok- & Pappershandel AB